فیلم خط تولید کوادکوپتر DJI

فیلم خط تولید کوادکوپتر DJI

فیلم خط تولید کوادکوپتر DJI

فیلم خط تولید کوادکوپتر DJI 0 0 دامزیک

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که کوادکوپترهای DJI چگونه تولید می شوند. بعضی از کاربران تصور می کنند که پهپاد های تولیدی DJI به صورت دستی اسمبل و سرهم بندی می شوند. اما اشتباه نکنید کمپانی DJI دارای کارخانه پیشرفته است که پهپاد های تولیدی این شرکت مثل مویک ایر 2 ، یا ماتریس 300 در یک خط تولید کاملا رباتیک اسمبل می شوند. اگر می خواهید با خط تولید کوادکوپتر DJI آشنا شوید. ویدئو زیر را مشاهده کنید.